!!!   UWAGA   !!!

KOLEŻANKI I KOLEDZY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRZELNICY NA CZAS PANDEMII

1. Pobyt na strzelnicy wymaga uprzedniej rejestracji. Obowiązuje zakaz wstępu bez wcześniejszej rejestracji, zgodnej z pkt 12.
2. Na strzelnicy może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób – po jednej w każdej sekcji.
3. Ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie członkowie Klubu. Obecność osób towarzyszących jest zabroniona.
4. Każda osoba na strzelnicy ma obowiązek używania rękawiczek i maseczki lub innej przesłony ust i nosa – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby uprawiające sport nie mają obowiązku zakrywania twarzy, jednak zaleca się zakrywanie.
5. Każdy ma obowiązek zachować dystans 2 metrów od drugiej osoby. Wspólne oglądanie / analiza tarcz oraz dyskusje przy kręgu ogniskowym, itp. – są zabronione.
6. Pomieszczenie sędziowskie, kontener oraz bunkier są niedostępne dla klubowiczów.
7. Każdy ma swoją książkę pobytu na strzelnicy i długopis, w której dokumentuje pobyt na strzelnicy.Noszenie identyfikatorów obowiązkowe.
8. Każdy zobowiązany jest posiadać własne środki do dezynfekcji rąk i sprzętu. Każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając strzelnicę.
9. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu (np. stołów i krzeseł) każdy zobowiązany jest do ich zdezynfekowania, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.
10. Po zakończeniu strzelania każdy zobowiązany jest do zdezynfekowania ww. sprzętu, z uwzględnieniem postanowień pkt 11.
11. Pomimo rezerwacji od pełnej godziny – wejść na stanowisko można nie wcześniej, niż 10 minut po tej godzinie. Analogicznie – stanowisko należy opuścić najpóźniej na 10 minut przed pełną godziną końca swojej rezerwacji.
12. Każdy klubowicz zobowiązany jest do uprzedniej rejestracji swojej obecności na strzelnicy w następujący sposób:
 a) co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą należy zgłosić swój planowany pobyt, wysyłając smsa na wszystkie niżej wskazane numery telefonu:
- 690664873
- 578904238
- 600974388
- 501798402
- 533306500
b) obowiązuje całkowity zakaz dzwonienia na ww. numery telefonów – nie będą odbierane,
c) każdy sms powinien być sformułowany wg. następującego wzoru: Imię Nazwisko, data, godziny od-do (np. Jan Kowalski, 4 maja, 13-15),
d) rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na pełne godziny,
e) dopuszczalna jest rezerwacja na maksymalnie 2 godziny,
f) po wysłaniu smsa – rezerwacja zostanie wprowadzona do kalendarza w ciągu kilku godzin (apelujemy o cierpliwość),
g) osoby obsługujące ww. numery telefonów nie będą odpowiadać na smsy, ani w jakikolwiek sposób potwierdzać rejestracji – każdy zobowiązany jest sam sprawdzać w kalendarzu na stronie www.mks-lok.rybnik.pl swoją rejestrację najpóźniej w momencie wyjazdu na strzelnicę,
h) jeżeli w ww. kalendarzu nie pojawi się dana rejestracja – danego klubowicza obowiązuje zakaz przyjazdu na strzelnicę (niezależnie od tego, kto popełnił błąd),
i) niezależnie od godziny rozpoczęcia – należy oczekiwać w samochodzie na zwolnienie stanowiska przez poprzednika, zgodnie z postanowieniami pkt 11.


Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane będzie jako działanie na szkodę Klubu – przewinienie członkowskie skutkujące sankcjami uregulowanymi w statucie LOK, z pozbawieniem członkostwa włącznie.

Proszę zatem o rozsądne korzystanie ze strzelnicy oraz przestrzeganie REGULAMINU

 

 

Dodatkowe informacje dla Klubowiczów

                Szanowni, ten regulamin nie został wyssany z palca. Wszystkie ograniczenia wynikają wprost z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które od 4 maja 2020 nakłada te ograniczenia także na nasz Klub.

                Każdy z ww. punktów regulaminu uczciwie uzasadniamy konkretnymi przepisami ww. rozporządzenia:

 1. Obowiązek rejestracji wynika z narzuconego na Klub obowiązku weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu (§8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia) – więcej o tym w pkt 12.
 2. Maksymalnie 6 osób – ponieważ tak wynika z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia.
 3. Zakaz osób towarzyszących – ponieważ wtedy nie będziemy w stanie kontrolować limitu osób, a to Klub ma taki obowiązek.
 4. Obowiązek stosowania rękawiczek i maseczek – ponieważ tak wynika z decyzji dyrektora LOK (dopóki nie zmieni zdania, skoro rozporządzenie zawiera wyraźne wyłączenie tego obowiązku przez osoby uprawiające sport na takich obiektach).
 5. Dystans 2 m od siebie – ponieważ tak wynika z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.
 6. Zamknięcie budy, kontenera i bunkra – ponieważ nie mamy środków i obsługi na ich dezynfekcję po każdym użyciu.
 7. Książka i długopis – ponieważ musimy mieć możliwość weryfikacji także później, gdyby jakiekolwiek organy chciały to sprawdzać. Kalendarz to jedno, ale czy ktoś faktycznie przybył – to drugie.
 8. Własne środki do dezynfekcji – ponieważ na strzelnicy nie ma obsługi, jak na niektórych stadionach i z pewnością zdajecie sobie sprawę, że te środki szybko by zniknęły. Obowiązek dezynfekcji rąk przed i po wynika natomiast z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia.
 9. Obowiązek dezynfekcji sprzętu po każdej grupie należy do obsługi, której na strzelnicy nie ma. Stąd jedynym rozwiązaniem jest zobowiązanie do tego Was. Czyli strzelając jesteście korzystającym, a dezynfekując – jesteście obsługą strzelnicy. Mając rezerwacją np. na 10:00 – wejść na stanowisko możecie dopiero o godz. 10:10 i macie wtedy czas na dezynfekcję. Jednocześnie musicie skończyć strzelać tak, by zdezynfekować stanowisko i opuścić je o godz. 10:50.
 10. Jak wyżej.
 11. Klub ma obowiązek zapewnienia 15-minutowego odstępu pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi (§ 8 ust. 2 pkt 1 lit. e rozporządzenia). Mając rezerwacją np. na 10:00 – wejść na stanowisko możecie dopiero o godz. 10:10 i macie wtedy czas na dezynfekcję. Jednocześnie musicie skończyć strzelać tak, by zdezynfekować stanowisko i opuścić je o godz. 10:50. Innej możliwości nie ma. Sami musicie tego kontrolować i pilnować tego czasu (min. 10 minuty czasu każdego z Was musi zostać poświęcone przed i po strzelaniu). Łatwo wyliczyć, że strzelania zostaje mniej niż 40 min. Jeśli potrzebujecie więcej – róbcie rezerwacje na 2 godziny.
 12. Obowiązek rejestracji wynika z narzuconego na Klub obowiązku weryfikacji liczby osób korzystających z obiektu (§8 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia). Przy braku obsługi jedyną możliwością jest prowadzenie kalendarza on-line. Jednocześnie osoby obsługujące kalendarz mają swoje życie, obowiązki zawodowe i rodzinne – dlatego robimy to wyłącznie smsem, wysłanym na wszystkie te numery i dlatego apelujemy o cierpliwość. Kalendarz będzie uzupełniony w ciągu kilku godzin od smsa.
 13. Nie będzie litości. Regulaminu musi przestrzegać każdy, ponieważ wszelkie przypadki jego łamania mogą skutkować zamknięciem obiektu w ogóle przez odpowiednie służby. Tego nikt nie chce. Więc kontrolujcie się nawzajem.
0
0
0
s2smodern