Patent strzelecki - co i jak ?

PATENT STRZELECKI

Zdobycie patentu strzeleckiego jest pierwszym krokiem adepta strzelectwa sportowego na drodze do uzyskania licencji sportowej, która uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym w sportach strzeleckich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, patent strzelecki jest dokumentem stwierdzającym posiadanie kwalifikacji do uprawiania sportów strzeleckich.

Patent jest wystawiany dożywotnio po zdaniu odpłatnego egzaminu (wg. aktualnego cennika PZSS).

Terminy egzaminów na Śląsku są ogłaszane m.in. na stronie Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Kandydat zgłasza się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, potwierdzonym przez Prezesa Klubu. Konieczne jest również potwierdzenie od lekarza sportowego, przy czym często organizatorzy egzaminów umożliwiają takie badanie tuż przed egzaminem – warto zapytać wcześniej organizatorów.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Do części praktycznej przygotowujemy się na zajęciach na strzelnicy, natomiast poniżej zamieszczamy zestaw informacji który powinien umożliwić przygotowanie się do części teoretycznej egzaminu.

Przydatne mogą być również (proszę pamiętać o aktach zmieniających):

                 

Poniżej dwa pliki z PRZYKŁADOWYMI pytaniami egzaminu – podane tylko poglądowo..

 !!! Uwaga - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 21.03.2013 w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni itd.. - wydłużyło bezterminowo okres ważności zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni (z dotychczasowych 3 miesięcy)

 

Powodzenia na egzaminie !!!

0
0
0
s2smodern